Υπηρεσίες Κεντρικού Σταθμού (Κ.Λ.Σ.)

 

Η T.P.S. Security  διατηρεί κέντρο λήψεως σημάτων συναγερμού λειτουργίας επί 24ώρου βάσεως και όλο το χρόνο, προκειμένου να δέχεται ψηφιακά σήματα επείγουσας ανάγκης από το σύστημα συναγερμού που είναι εγκατεστημένο στο χώρο του συνδρομητή, μέσω τηλεφωνικής γραμμής PSTN,GSM,VHF.Τα εισερχόμενα αυτά σήματα επεξεργάζεται και αξιοποιεί το εκπαιδευμένο προσωπικό της T.P.S. Security το οποίο έχει ειδικευτεί στη διαχείριση του  κέντρου λήψης σημάτων

Εισερχόμενα σήματα που λαμβάνει το Κ.Λ.Σ. και οι υποχρεώσεις της εταιρίας έναντι των συνδρομητών της, έχουν ως εξής:  

1. ΣΗΜΑ  ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ

Ειδοποιείται αμέσως τηλεφωνικώς η Άμεση Δράση , ή το τοπικό Αστυνομικό  Τμήμα, ο συνδρομητής, όπως  και  τα τηλέφωνα βοηθείας (που ο ίδιος έχει γνωστοποιήσει εγγράφως)  προς άμεση ενημέρωσή .  Επιπλέον,      η T.P.S. Security  είναι σε θέση να γνωρίζει πoιo σημείο  του ασφαλιζόμενου χώρου παραβιάστηκε.

2. ΣΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ

Στην περίπτωση αυτή, ο συναγερμός στον προστατευόμενο χώρο είναι σιωπηλός και το σήμα που λαμβάνει  η T.P.S. Security  αξιοποιείται ως ανωτέρω, ενημερώνοντας την Άμεσο Δράση για το επείγον του περιστατικού.

3. ΑΦΟΠΛΗΣΗ  (OFF) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΑΠΕΙΛΗ
Ο αφοπλισμός υπό απειλή γίνεται άμεσα αντιληπτός από το κέντρο λήψης και καλείται άμεσα η άμεση δράση.

4. ΣΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

  Ενημερώνεται ο συνδρομητής δύο ώρες μετά την λήψη του σήματος ή άμεσα εάν  χρειάζεται .

(  Η αυτονομία λειτουργίας του συναγερμού  χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα διαρκεί περίπου 12-15 ώρες).

5. ΣΗΜΑΤΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    (ΟΝ-OFF)

Η T.P.S. Security  έχει την δυνατότητα καταγραφής για το (ΟΝ-ΟFF) του συστήματος .Επιπλέων καταγράφει αναλυτικά   ποιος χρήστης και τι ώρα ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε το σύστημα Υπάρχει  η δυνατότητα να ενημερώνεται σχετικά ο συνδρομητής , στο τέλος του μήνα με  σχετική κατάσταση σημάτων, εφόσον το ζητήσει.

6. ΣΗΜΑ ΠΤΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ειδοποιείται  ο υπεύθυνος εγκαταστάτης του συστήματος, για  άμεση  αντικατάσταση  των μπαταριών.

(Η αντικατάσταση των μπαταριών επιβαρύνει τον συνδρομητή).

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (TEST)

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, αλλά και με τις δυνατότητες του συστήματος , ο Κεντρικός Σταθμός είναι σε θέση να δέχεται σήματα ορθής επικοινωνίας και ύπαρξης του συστήματος ανά 24ωρο, ανά 12ωρο, ανά 6ωρο, ανά ώρα ή ακόμη και ανά 30 λεπτά της ώρας και να ειδοποιεί τους υπευθύνους σε περίπτωση απώλειας της επικοινωνίας με το σύστημα.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΗΣ
Για τις περιπτώσεις που υπάρχει εναλλακτικός τρόπος αποστολής των σημάτων πχ GSM - VHF, τότε είναι δυνατός ο εντοπισμός της βλάβης ή της δολιοφθοράς της τηλεφωνικής γραμμής  και η άμεση ενημέρωση του πελάτη. 

9. ΣΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Και σε αυτή την περίπτωση, το σήμα δίνεται με το πάτημα ενός ειδικού μπουτόν, (το οποίο μπορεί να είναι και ασύρματο) και ειδοποιούνται αμέσως όλα τα τηλέφωνα ανάγκης, που εγγράφως έχουν γνωστοποιηθεί από τον συνδρομητή (προσωπικός γιατρός,   συγγενικά πρόσωπα κ.λ.π.),  

10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ
Σε περίπτωση αύξησης ή και πτώσης της θερμοκρασίας σε θαλάμους ελεγχόμενης θερμοκρασίας ειδοποιούνται άμεσα οι υπεύθυνοι προσδιορίζοντας ταυτόχρονα το σημείο του προβλήματος.

11. ΣΗΜΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Ειδοποιείται αμέσως τηλεφωνικώς η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς και ο συνδρομητής στα ανωτέρω τηλέφωνα. (Εφόσον έχει τοποθετηθεί  σύστημα πυρανίχνευσης).